Euro Demobbed
Speck, Switzerland
16 km E of Zurich
47.37566, 8.761496

Serial Type Code/Notes Status Noted
18-5342 Piper Super Cub L-21B HB-PPJ, ex ALAT Private Jan 2014  
45-4517 Piper Cub L-4J HB-OBF, ex USAAF Private Jan 2014  
53-4800 Piper Super Cub L-18C HB-PQM, ex USAR Private Jan 2014 History
HB-UVH CASA Jungmann 1.131-E HB-UVH, ex EdA, identity unknown Private Apr 2013  

© EuroDemobbed 2005 - 2024