Euro Demobbed
Mragowo, Poland
On peninsula E of town
53.86042, 21.32081
Wojskowy Osrodek Szkoleniowo Kondycyjny military training centre

Serial Type Code/Notes Status Noted
8745 Mikoyan - Gurevich MiG-21 bis Ex PolAF Preserved, outside Aug 2021  
9345 Mikoyan - Gurevich MiG-21 bis Ex PolAF Preserved Aug 2021  

© EuroDemobbed 2005 - 2024